Uitgelicht Werk

Mind Eye Power

13 oktober 2018
Pagina - Mind Eye Power - Yvette voor Jou - Hulp bij eetstoornissen

Wanneer zet je Mind Eye Power in?
Mind Eye Power kun je inzetten wanneer iemand een terugkerende emotionele lading en/of spanning ervaart rondom een specifieke situatie of algemeen thema én een noodzaak voelt zich hiervan los te maken. In het kopje hieronder lees je hiervan een aantal voorbeelden.

Wat is de uitwerking van Mind Eye Power?
Met Mind Eye Power breng je op een doeltreffende, eenvoudige en milde wijze (diepgaande) veranderingen aan in ongezonde overlevingsmechanismen. Om dit te bereiken zijn er vaak 1 tot 3 afspraken nodig per thema waarmee gewerkt wordt voor een blijvend resultaat. Voorbeelden van thema’s zijn:

 • Specifieke angsten, bv: hoogtevrees, drukke menigtes, angst voor spinnen…
 • Hardnekkige overtuigingen, bv: ik ben niets waard, ik ben niet leuk, als ik dit doe, dan…
 • Gevoelens van minderwaardigheid en onzekerheid…
 • Stress- en spanningsklachten rondom bv: te geven presentaties, nieuwe mensen ontmoeten…
 • Onverwerkte emoties, bv: pestsituaties, pijnlijke opmerkingen, verlies van een baan…
 • Gevolgen van trauma, bv: moeite met seksueel contact, niet meer alleen durven zijn…
 • Verslavingsgedrag, bv: het moeten roken, liegen, destructief gedrag…

Hoe werkt Mind Eye Power?
Mind Eye Power werkt met oogbewegingen en een sterke wil en intentie. Deze combinatie zorgt ervoor dat oude en ongezonde overlevingsmechanismen, oude pijn en automatische actie-reactie patronen kunnen worden losgelaten. Hierdoor komt er ruimte voor (verdere) groei, het volgen van verlangens en een blik op de toekomst. Er vinden middels de Mind Eye Power techniek dan ook verschuivingen plaats van:

 • Actueel trauma naar herinnering
 • Probleem naar levensles (nieuwe inzichten)
 • Stress naar evenwicht
 • Angst naar vertrouwen
 • Een stap naar achteren naar een stap vooruit
 • Onmacht naar regie
 • Afwijzing naar zelfwaardering
 • Afstand naar verbinding
 • Etc.

Waar staat Mind Eye Power voor?

Mind: Met behulp van deze techniek verander je middels gerichte aandacht van mindset en perceptie. Je gaat anders naar jezelf, de ander, een situatie, een gebeurtenis in het verleden (etc) kijken. Kortom; er komt ruimte voor andere ervaringen, gedachten, gevoelens, beelden en ideeën.

Eye: Via je oogbewegingen maak je allerlei connecties in de hersenen. Middels specifieke oogbewegingen kun je hierdoor direct ingrijpen op de opgeslagen informatie in verschillende gebieden van je hersenen. De ogen zijn immers onze informatieverwerkers. Je krijgt middels deze techniek in op diepgewortelde overtuigingen, onverwerkte emoties en hardnekkige gedragspatronen. Het is dus mogelijk om invloed uit te oefenen op je gehele welbevinden door oude programma’s te ontkoppelen en nieuwe, gezonde en ondersteunende netwerken te creëren.

Power: De oogbewegingen in combinatie met de juiste aandacht en intentie geeft de techniek zijn kracht. Je gaat middels de techniek je pijn en angst letterlijk en figuurlijk onder ogen komen om er vervolgens een ander ‘plaatje’ tegenover te zetten. Dit gebeurt op een drietal vlakken:

 1. Het kinesthetische vlak: Dit heeft alles te maken met wat je voelt in je lichaam. Je lichaam reageert op vrijwel iedere emotie met kleine of grotere spanningen, met samentrekkingen van je spieren, het stappen van je adem en andere (on-) opgemerkte reacties.
 2. Het auditieve vlak: Dit heeft alles te maken met (onbewuste) diepgewortelde overtuigingen en de woorden die je tegen jezelf zegt (bv: ‘ik kan dat toch niet’ of ‘niemand houdt van mij’) of dingen die anderen tegen jou zeggen of gezegd hebben die nog altijd pijn doen of een andere reactie oproepen.
 3. Het visuele vlak: Hierbij gaat het over de beelden die op je netvlies staan ‘gebrand’. Dingen die je gezien en geraakt hebben.

Al met al gaat het om het in evenwicht brengen van je denken, voelen en handelen. Hierdoor kun je meer aanwezig zijn in het hier en nu, vermindert de aanwezigheid van stress en kan ook je concentratie toenemen.

NB. De opleiding is door mij gevolgd bij Jacqueline Venbrux: www.mindeyepower.nl

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply