Uitgelicht Werk

Module: Positieve lichaamsbeleving

17 september 2018
Pagina - Module positieve lichaamsbeleving - Yvette voor Jou - Hulp bij eetstoornissen

Uit eigen ervaring weet ik hoe hinderlijk het is wanneer je binnen je dagelijks leven last hebt van een negatieve lichaamsbeleving en -waardering. Bij mij is het tevreden kunnen zijn met mijn lichaam gekomen door een bredere kijk op mijn lichaam (mijn lichaam niet alleen beoordelen op hoe deze eruit ziet) te ontwikkelen en het vergroten van mijn eigenwaarde. Bij beide kan ik je ondersteunen binnen Yvette voor Jou. Wil jij specifiek aan de slag met het positief beïnvloeden van je negatieve lichaamsbeleving, dan is deze module zeker passend en helpend.

Voor wie is deze module bedoeld?
Deze module is er voor iedereen vanaf 17 jaar (man en vrouw) die last heeft van een negatieve lichaamsbeleving en -waardering. Dusdanig dat deze (grote) invloed heeft op het dagelijks functioneren, denkend aan een verslechterd eetpatroon, een negatieve stemming, het vermijden van sociale contacten of situaties, het obsessief checken van het lichaam, het vermijden van spiegels, het continue bekritiseren van het eigen lichaam en/of het veelvuldig vergelijken met lichamen met anderen etc.

Hoofddoel van de module
Dat is het verkrijgen van een positieve(re) lichaamsbeleving. Hier wordt onder verstaan: een toename van de lichaamswaardering, meer vertrouwen in en acceptatie van het eigen lichaam en het zich beter thuis voelen in het eigen lichaam. Bij lichaamswaardering gaat het niet alleen om een toename van de esthetische waardering, maar ook om een toename van de functionele en tactiele waardering van het eigen lichaam. Uit de literatuur blijkt namelijk dat een functionele lichaamsbeleving (gedachten en gevoelens over hoe het lichaam werkt en functioneert) een belangrijke ingrediënt is voor een positieve lichaamsbeleving. Ook het versterken van de focus op de primaire tactiele perceptie (gedachten en gevoelens over hoe het aanvoelt als je het aanraakt) kan een belangrijke bijdrage leveren aan de lichaamstevredenheid.

Subdoelen
De subdoelen zijn gericht op het hebben van kennis over positieve lichaamsbeleving en het toepassen van deze kennis om het eigen lichaam positiever te kunnen beleven:

 • Weten wat gezonde positieve lichaamsbeleving is in relatie tot de eigen lichaamsbeleving. Dit betekent kennis hebben over:
  – eigen scores op vragenlijsten lichaamsbeleving, ook vergeleken met ‘gezonde’ normscores;
  – de verschillende dimensies van lichaamsbeleving (visueel / esthetisch, functioneel en tactiel);
  – de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek waarop dit programma is gebaseerd.
 • De focus kunnen leggen op en vasthouden van positief beleefde lichaamsdelen.
 • Het eigen lichaam kunnen beschrijven in positieve termen, zonder relativeringen.
 • Het kunnen begrenzen van gedachten en uitspraken over negatief beleefde lichaamsdelen.
 • Het zichzelf ten positieve met anderen kunnen vergelijken.
 • Complimenten over het eigen lichaam kunnen ontvangen en vasthouden.

Opzet van de module
Deze module is zowel individueel als in een kleine groep (max. 6 personen) te volgen. Bij deelname aan de groep vinden na de intake nog 2 tot 3 individuele afspraken plaats wanneer uit de intake is gebleken dat de module passend is bij de hulpvraag. In deze gesprekken worden persoonlijke behandeldoelen opgesteld en wordt deelname aan de groep voorbereid door middel van een een aantal oefeningen, informatie over onderzoek op het gebied van lichaamsbeleving en het doen van een lichaamsanamnese.
Vervolgens vinden er 8 groepsbijeenkomsten plaats en zal nadien per cliënt bekeken worden of verlenging raadzaam is of dat het aanbod voldoende is geweest. Bij verlenging vindt deze meestal individueel plaats. De groepsbijeenkomsten vinden één keer in de twee weken plaats en duren per keer 1,5 uur. Kies je voor het op individuele wijze volgen van de module dan zal elke afspraak 1 uur duren.
De module is gebaseerd en gestructureerd aan de hand van het protocol positieve lichaamsbeleving (M. Rekkers & S. van Gulik, 2018).

Inhoud van de module
Het programma bestaat uit vier fasen: de onderzoeksfase, de fase van psycho-educatie en voorbereiding, de actiefase en de handhavingsfase. Je doorloopt daarmee de volgende noodzakelijke veranderingsfases: weten (kennis), willen (motivatie), kunnen, doen en blijven doen. De eerste drie fases zijn van groot belang, omdat zij de voorwaarden scheppen om succesvol met de lichaamsexposure aan de slag te gaan in de actiefase (doen). Er wordt tevens met integratie-opdrachten tussen de bijeenkomsten door gewerkt. Verder zal ik ook over eigen ervaringen vertellen wanneer daar behoefte aan is binnen de groep.

Data, tijdstippen en locatie van de groepsbijeenkomsten
De bijeenkomsten vinden plaats op de woensdagavonden van 19.30 tot 21.00 uur (met uiterlijk een kwartier uitloop) in mijn praktijkruimte aan de Bloemendalstraat 7 te Zwolle. De startdatum wordt op een later tijdstip bekend gemaakt en is afhankelijk van de aanmeldingen. Mocht na overleg een ander moment passender zijn, dan kijken we naar de mogelijkheden.

Tarieven en vergoedingen
Wanneer er wordt gekozen voor een individueel traject dan zijn daar de gebruikelijke kosten voor een individuele afspraak op van toepassing: € 77,50 per uur, BTW vrij. Dit bedrag is inclusief voorbereiding, verslaglegging, gebruik van materiaal, tussentijds mailcontact en overleg met mogelijke overig betrokken disciplines. Het tarief voor het traject in een groep is afhankelijk van het aantal deelnemers. Roept dit vragen op, dan vind je hieronder de link naar mijn contactgegevens.
De hulp die ik bied valt onder de psychomotorische therapie en afhankelijk van je zorgverzekering en aanvullende pakket kom je mogelijk voor een tegemoetkoming van de kosten in aanmerking. Op deze pagina vind je meer over de vergoedingsmogelijkheden.

Vragen?
Wanneer je nog vragen hebt over deze module, denkend aan data, tarieven, mogelijke vergoedingen, groep of individueel, wel of niet passend, neem dan zeker even contact met me op. Op deze pagina vind je mijn contactgegevens.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply