Werk

Cursus Eetstoornissen en Sport

18 januari 2018

In september 2017 was ik in Kroatië om het Europese congres ‘Brighter side of exercise’* bij te wonen. Thema: eetstoornissen binnen de fitnesswereld. We merkten al snel op dat er binnen de fitnessbranche nog maar weinig bekend is over eetstoornissen. Terwijl ook professionals binnen de sportwereld een belangrijke rol hebben in de preventie en signalering van eetstoornissen. En daarvoor is het nodig dat je meer kennis opdoet van eetstoornissen, weet hoe je ze kunt herkennen en vervolgens ook handvaten hebt om hier op te anticiperen. Daarom heb ik in samenwerking met Start2Move besloten hier een tweedaagse cursus voor te ontwikkelen en aan te bieden.

* Benieuw naar het artikel wat ik over dit congres heb geschreven voor het Weet-magazine? Klik dan hier.
Weet is de landelijke vereniging voor eetstoornissen. 

Cursusinformatie
Hoe herken je een eetstoornis? Wat kun jij doen bij een vermoeden of aanwezigheid van een eetstoornis? Deze 2-daagse cursus Eetstoornissen en Sport wordt gegeven door een ervaringsdeskundige, gespecialiseerd in eetstoornissen. Zij heeft zelf jarenlang aan den lijve ervaren wat er bij een eetstoornis komt kijken. De cursus is geschikt voor iedereen die meer kennis en praktische handvatten wil hebben rondom eetstoornissen (binnen de sportwereld). Theoretische kennis wordt afgewisseld met ervaringskennis en diverse werkvormen.

Naast de erkende eetstoornissen anorexia nervosa, boulimia nervosa en binge eating disorder besteden we binnen de cursus ook aandacht aan de minder bekende – maar binnen de sport wel belangrijke – problemen als orthorexia, anorexia athletica en muscle dysmorphica. We staan stil bij de onderlinge overeenkomsten, de verschillen, hoe deze problemen te herkennen en hoe vervolgens te handelen. We kijken echter niet alleen naar ‘jouw’ sporters, maar ook naar jou als trainer, begeleider, instructeur. Want wat straal jij uit richting jouw sporter, hoe is jouw omgang met voeding, sporten en je lichaam? En waar ligt jouw focus in het ‘beter’ maken van jouw sporter(s)?

Dag 1
De eerste cursusdag staat in het teken van informeren en bewustwording. Je leert meer over eetstoornissen, over de vage scheidslijn tussen gezond en ongezond sporter en over jouw voorbeeldfunctie als trainer, begeleider, instructeur, coach. Ook staan we stil bij de diverse dimensies van sport en de invloed van de social media op het voldoen aan ‘het’ perfecte plaatje. In hoeverre doe jij hier zelf aan mee?

Na afloop van de eerste cursusdag ontvang je een aantal integratieopdracht in voorbereiding op de tweede cursusdag.

Dag 2
Deze tweede cursusdag staat in het teken van signaleren en handelen. Dus waaraan kun jij een eetstoornis bij ‘jouw’ sporter herkennen en wat doe je vervolgens bij een vermoeden? En hoe begeleid je een sporter waarvan je weet dat er sprake is van een eetstoornis of ongezond sportgedrag? Tot slot staan we stil hoe we binnen de sport mogelijk een rol kunnen spelen in het kader van preventie en vroegsignalering. Ga jij het binnen jouw werk in het vervolg anders aanpakken?

Onderwerpen die aan bod komen…
– Kenmerken van anorexia nervosa, boulimia nervosa en binge eating disorder, orthorexia, anorexia athletica en muscle dysmorphia;
– De oorzaken en gevolgen van eetstoornissen;
– Herkenning van eetstoornissen;
– Sporten in combinatie met een eetstoornis;
– De diverse dimensies van sport (fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal);
– De relatie tussen jou en ‘jouw’ sporter;
– De druk vanuit de (social) media op het perfecte plaatje;
– Wat je kunt doen bij vermoeden of aanwezigheid van een eetstoornis;
– Preventie van eetstoornissen begint bij jezelf.

Cursusdata en locaties

Zwolle, Groningen of online Lesdag 1 Vrijdag 30 oktober 2020 10:00 – 15:30
Lesdag 2 Vrijdag 6 november 2020 10:00 – 15:30

Meer informatie of aanmelden?
Ga dan naar de website van Start2Move van waaruit deze cursus wordt georganiseerd.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply