Blogs Werk

De rol van de diëtist bij eetstoornissen

21 oktober 2017

Wanneer er sprake is van een afwijkend, verstoord en / of ongezond eetpatroon vanwege een eetstoornis of andere problematiek adviseer ik mijn cliënten vaak om ook de ondersteuning van een diëtist in te schakelen. Maar wat doet een diëtist in deze situaties eigenlijk? Deze vraag heb ik gesteld aan diëtist Bianca Besselink van Peace N’ Food in Deventer. Met haar heb ik regelmatig en met veel plezier samengewerkt. Hieronder haar antwoord.

Over mij
Zelf heb ik helaas net als Yvette jaren last gehad van de eetstoornis anorexia nervosa. Dat was een erg nare en zware periode voor mij. Gelukkig ben ik er met vallen en opstaan weer bovenop gekomen. Nu geef ik aan deze periode een positieve draai middels mijn werk als diëtist & ervaringsdeskundige. Dit geeft mij ontzettend veel voldoening, want een ander willen helpen zit in mijn bloed.

Wat ik doe als diëtist bij aanwezigheid van een eetstoornis
Als diëtist houd je je voornamelijk bezig met het eetpatroon, het gewicht en soms ook met het beweegpatroon. Daarnaast kijken wij bij Peace N’ Food ook naar lichamelijke en eventuele medische klachten en het gebruik van medicatie. Wanneer een cliënt zich aanmeldt, wordt er eerst een intakegesprek gepland. Tijdens dit eerste gesprek wordt door mij een anamnese afgenomen. Dit is het in beeld brengen van het ontstaan, het verloop en hoe de eetstoornis op dat moment aanwezig in. Hierbij kun je denken aan het eet- en beweegpatroon, compensatiegedrag (braken, laxeren ed) en of er specifieke eetregels en -gedragingen zijn. Samen met de cliënt wordt ook gekeken waar behoefte aan is, waar iemand tegenaan loopt, of er zorgen zijn vanuit de persoon zelf of vanuit de omgeving en wat de wensen / doelen zijn.

Een persoonlijke benadering
Dit klinkt wellicht vrij klinisch, maar bij Peace N’ Food houden we absoluut niet van een klinische insteek. We vinden het erg belangrijk om de behandeling persoonlijk te houden. Iemand heeft dan wel een eetstoornis, maar is geen eetstoornis. De cliënt is en blijft een mens, net als ieder ander. Er is alleen sprake van een complex probleem welke dag en nacht aanwezig is in iemands leven. Niemand kiest bovendien voor het ontwikkelen van een eetstoornis. Vanuit de omgeving is veel steun en liefde nodig. En ook is het belangrijk dat zij iemand met een eetstoornis niet in een hokje plaatsen en de ernst van de eetstoornis laten afhangen van het gewicht en/of het eetpatroon alleen. Een eetstoornis ziet er namelijk bij iedereen anders uit. Deze is lang niet altijd aan de buitenkant te zien. Het valt niet voor niets onder de noemer psychische problematiek.  Zo heeft iemand met anorexia niet altijd (ernstig) ondergewicht.

En dan aan de slag… Het leveren van maatwerk
Vanuit de gegevens die uit de anamnese komen, proberen we binnen Peace N’ Food in te schatten welke stapjes op dat moment haalbaar zijn voor een cliënt en welke ondersteuning nodig is om deze te zetten. Kenmerkend bij de behandeling van eetstoornissen is de grote mate van angst die het veranderen van het eet-, compensatiegedrag en/of beweegpatroon met zich meebrengt. Het gevoel van controleverlies is vaak sterk en dat wordt als beangstigend ervaren. Daarom hebben we daar bij Peace N’ Food ook veel aandacht voor. Zo deel ik als ervaringsdeskundige regelmatig mijn eigen ervaring met deze angsten.

Een traject binnen Peace N’ Food wordt altijd afgestemd op de persoon. Voor de ene persoon werkt het bijvoorbeeld om duidelijke en concrete afspraken te maken met bijv. een eetlijst. Bij weer een ander wordt gewerkt met lootjes. Dan worden er lootjes gemaakt met bijv. verschillende soorten broodbeleg of tussendoortjes. Hoeveel regie er bij de cliënt ligt, is ook verschillend per persoon. Soms is het echt nodig dat de cliënt de regie pakt, omdat het gevoel van autonomie daardoor versterkt wordt. Dat kan positief uitpakken. Voor een ander werkt dat juist niet of komt deze werkwijze nog te vroeg. In dat geval ligt de regie meer bij de diëtist en bepaalt deze de te zetten stappen, de veranderingen van het eetpatroon ed. Dit gebeurt altijd in overleg. De frequentie van de afspraken hangt af van de behoefte en de ernst van de eetstoornis, dus ook hierin geen standaard aanbod. Maatwerk staat voorop.

Doel van een traject bij een diëtist
Tijdens de behandeling werk ik samen met de cliënt toe naar een volwaardig en goed eetpatroon, een meer reële kijk op voeding, een gezond beweegpatroon waarbij plezier en ontspanning voorop staat, het verminderen / voorkomen van lichamelijke klachten en een gezond en passend gewicht. Tevens geef ik uitleg over voeding, de werking van het lichaam in relatie tot voeding, het honger- en verzadigingsgevoel, de gevaren van obsessief sporten voor je gezondheid en wanneer je weet wat het gewicht is dat bij jou past. Deze uitleg noemen we ook wel psycho-educatie.

Ondersteuning van alleen een diëtist is niet voldoende
Een diëtist is dus erg belangrijk bij de behandeling van een eetstoornis. Een eetstoornis is echter zeer complex waardoor de ondersteuning van alleen een diëtist niet voldoende is. Dit wordt duidelijk wanneer je weet dat een eetstoornis in principe niet om eten gaat. Het (niet) eten is namelijk slechts een symptoom van een dieper liggend probleem. Denkend aan trauma’s, angst voor het leven, verlieservaringen, faalangst, perfectionisme en onzekerheid. Daarom is naast de ondersteuning van een diëtist ook behandeling nodig voor deze onderliggende problematiek. Om die reden verwijzen we een cliënt met een eetstoornis binnen Peace N’ Food ook altijd door naar andere hulpverleners zoals (vrijgevestigd) psychotherapeuten, psychomotorisch therapeuten of een behandelcentrum gespecialiseerd in eetstoornissen. Dit laatste doen wij voornamelijk wanneer de eetstoornis erg sterk is en er een intensieve(re) behandeling nodig is om tot herstel te komen. Ook hier gaan we dus voor maatwerk.

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply Eric 25 oktober 2017 at 09:58

    Goed stuk!

  • Leave a Reply