Werk

Gastcollege eetstoornissen

27 juli 2017
Pagina - Gastcollege eetstoornissen - Hulp bij eetstoornissen

Waar moet ik bij een gastcollege over eetstoornissen aan denken?

Deze gastcolleges bied ik aan op middelbare scholen, MBO’s, HBO’s en Universiteiten. Mijn eigen ervaringen zullen als een rode draad door de gastcolleges heen lopen. Dit ervaren leerlingen en studenten als inspirerend, indrukwekkend en leerzaam en daarnaast zorgt dit voor een lagere drempel om over eigen ervaringen te delen. Dit laatste vind ik erg belangrijk, omdat ik erin geloof dat dit problemen kan voorkomen of dat deze eerder kunnen worden verholpen. Respect, aandacht en zorg voor elkaar zijn hierbinnen erg belangrijk en daar draag ik zorg voor.

Doelen
1. Informatie geven over en preventie van eetstoornissen
2. Bewustwording creëren rondom de vragen:
– Hoe zie jij jezelf en hoe ga je met jezelf / jouw gevoelens om?
– Ben jij veel bezig met gewicht, uiterlijk en sporten? Op welke wijze en waarom?
– Hoe zie jij een ander, hoe ziet een ander jou? Oordeel jij snel, vaak?
– Hoe ga jij om met sociale druk, social media? Durf jij hierin je eigen keuzes te maken?
– Hoe ga jij om met het vragen van hulp?

Inhoud
De gastcolleges bevatten onder andere de volgende onderdelen:
1. Introductie van mijzelf
2. Welke vragen hebben de leerlingen / studenten?
3. Hoe ontwikkel je een eetstoornis?
4. Wat zijn de gevolgen van een eetstoornis?
5. Wat is er nodig om deze los te laten?
6. Evaluatieformulier*
7. Afsluiting
* Wanneer hier door leerlingen / studenten bijzonderheden op worden vermeld, koppel ik deze altijd terug aan de contactpersoon of de mentor.

Centrale vraag
Hoe ga jij om met jouw gevoelens? Een eetstoornis gaat namelijk niet over eten. Wél gaat het over het wegdrukken van gevoelens, pijnlijke herinneringen, het ergens controle over willen hebben en de worsteling met jezelf (en het leven). Om je staande te houden, wordt bij een eetstoornis het (niet) eten ingezet. Maar je kunt op nog zoveel meer “ongezonde” manieren met je gevoelens omgaan. Roken, drank, drugs, samen, een masker opzetten en de grapjas uithangen, je terugtrekken etc. Je vlucht als het ware. Ook hierbij sta ik binnen de gastcolleges stil.

Veilige setting
Omdat ik het belangrijk vind dat de leerlingen / studenten al hun vragen kunnen stellen en zich vrij voelen om persoonlijke ervaringen te delen, verzorg ik de gastcolleges bij voorkeur in de eigen klas en met de eigen mentor*. Ik zal de de groep uitnodigen tot interactie, maar respecteer hierbinnen zeker ieders grenzen. Veiligheid bouw ik ook in door mezelf kwetsbaar op te stellen. Zoals ik al even aangaf werkt dit veelal drempelverlagend.
* Op het HBO en binnen Universiteiten kan ik me voorstellen dat een hoorcollege met meerdere klassen / studiegroepen de voorkeur heeft.

Duur
Afhankelijk van de wensen verzorg ik gastcolleges van één of twee lesuren. Bij twee lesuren is er meer ruimte voor interactie, openheid en bewustwording. Een gastcollege van één lesuur is vooral informatief van aard. Wat ook mogelijk is, is het verzorgen van een lessenreeks met integratieopdrachten tussendoor. Hierbij is de eerste les informatief van aard en de vervolgles(sen) meer interactief en verdiepend. De gastcolleges die ik aanbied zijn dus maatwerk.

Benodigdheden
Wenselijk is de aanwezigheid van een beamer en whiteboard, flipover of schoolbord.

Tarieven
Een gastcollege aanbieden met betrekking tot dit onderwerp is maatwerk. Daarom kijk ik graag samen met jou en jouw school wat jullie ideeën zijn. Waar willen jullie vooral de aandacht op richten? Wat speelt er binnen jullie school? Of wellicht wel binnen specifieke klassen? Op basis daarvan maak ik een voorstel op maat. Maar wil je al wel een indicatie? Over het algemeen reken ik voor een gastcollege van 60 minuten een tarief van € 70,00 excl. BTW en reiskosten.

Meer weten?
Wil je meer weten over deze gastcolleges, over mij of andere mogelijkheden, neem dan zeker even contact met mij op. Ik denk graag met je mee over hoe we bijvoorbeeld de gastcolleges ruimte kunnen geven binnen jouw school.

En ik als docent, mentor, studiebegeleider dan?
Ik kan me inderdaad voorstellen dat er docenten, mentoren of studiebegeleiders binnen jouw school zijn die met vragen rondlopen over hoe om te gaan met de gerichtheid van jongeren op uiterlijk, gezond eten, de invloed van social media en de onzekerheden die hiermee gepaard gaan etc. Ook hierbinnen kan ik mijn hulp aanbieden.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply