Werk

Anorexia nervosa

27 juli 2017
Pagina - Anorexia nervosa - Yvette voor Jou - Hulp bij eetstoornissen

Anorexia is de eetstoornis welke het meest zichtbaar is voor de buitenwereld en waar het meeste over wordt gesproken (binnen de media). Toch is dit de eetstoornis die het minst vaak voorkomt. Het is een slopende en ernstige ziekte met veel lichamelijke, psychische en sociale gevolgen. Het is dan ook belangrijk om tijdig professionele hulp in te schakelen. 

Wat is anorexia nervosa?

Anorexia nervosa betekent letterlijk: ‘gebrek aan eetlust door psychische oorzaak’. Wie deze eetstoornis echter heeft (doorgemaakt), zal beamen dat niets minder waar is: je hebt wel degelijk honger, maar weet dit gevoel op allerlei manieren te onderdrukken. Anorexia wordt ook wel magerzucht genoemd. Dit staat voor ‘verlangen om mager te zijn’ (of angst om dik te zijn) en uit zich door extreem weinig te eten en/of steeds minder te eten om verder te kunnen afvallen.

Symptomen

 • Meestal ben je erg mager. Een ondergewicht van 15 tot zelfs 30 procent is geen uitzondering;
 • Je lichaamsbeeld is verstoord. Hierdoor voel je je niet alleen ‘dik’, maar zie je jezelf ook zo. Zelfs wanneer je alle ribben kunt tellen;
 • In eerste instantie vertoon je vaak zeer actief gedrag: je sport bijvoorbeeld fanatiek of beweegt overdreven veel.

Kanttekening: gewicht zegt niet alles
Gewicht zegt niet alles. Het is namelijk heel goed mogelijk dat iemand met een normaal gewicht of zelfs met overgewicht aan (een vorm van) anorexia nervosa lijdt. In de praktijk is de scheidslijn tussen de verschillende eetstoornissen niet altijd scherp te trekken. Anorectische en boulimische periodes kunnen elkaar afwisselen, opvolgen of zelfs samengaan. Anorexia nervosa is als officiële eetstoornis opgenomen in de DSM-V.

Hoe ontstaat anorexia nervosa?
Anorexia nervosa kan evenals boulimia en de eetbuistoornis (BED) verschillende oorzaken hebben; meestal gaat het om een combinatie van factoren: ‘aanleg’ in de persoonlijkheid, opvoeding, negatieve ervaringen, cultuur en media. Vaak openbaart of ontwikkelt een eetstoornis zich verder als iemand een ingrijpende gebeurtenis meemaakt. Maar eigenlijk heeft anorexia niets van doen met dik of dun zijn, met eten of niet eten. Het zegt alles over de manier waarop je omgaat met jezelf, met anderen en de wereld om je heen.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van anorexia nervosa?
Anorexia heeft niet alleen een negatieve invloed op het lichaam, maar ook op je psyche en sociale leven. Deze eetstoornis geldt zelfs als de psychiatrische stoornis met het hoogste sterftecijfer. Anorexia kan de volgende psychische, sociale en lichamelijk gevolgen hebben:

Psychische gevolgen anorexia nervosa

 • Depressiviteit door gevoelens van minderwaardigheid en onzekerheid;
 • Eenzaamheid door onder meer sociaal isolement;
 • Angst voor controleverlies;
 • Slechtere concentratie.

Sociale gevolgen anorexia nervosa
Als je aan anorexia lijdt, raak je vaak in een isolement, omdat:

 • Je je niet meer goed voelt tussen anderen en/of contact wilt vermijden;
 • Je het fenomeen eten op alle mogelijk manieren probeert te ontwijken en zo sociaal contact uit de weg gaat;
 • Je fysiek steeds minder goed in staat bent om te werken, te sporten of uit te gaan.

Lichamelijke gevolgen anorexia nervosa

 • Zwakte;
 • Vermoeidheid;
 • Flauwvallen;
 • Kouwelijkheid;
 • Blauwe handen of voeten;
 • Overbeharing;
 • Botontkalking;
 • Aantasting van het tandglazuur door braken;
 • Opgezette lichaamsdelen doordat men vocht vasthoudt;
 • Tekort aan ijzer (bloedarmoede), zout (uitdroging), vitamines, mineralen en eiwitten;
 • Kaliumtekort. Dit kan zelfs levensgevaarlijk zijn, omdat dit kan leiden tot hartritmestoornissen en in het ergste geval een hartstilstand;
 • Uitdroging, luiheid/stilstand van darmen, hevige buikpijn en/of obstipatie door gebruik van laxeermiddelen;
 • Wegvallen van de menstruatie; dit is bij vrouwen een van de eerste tekenen dat er lichamelijk iets niet in orde is;
 • Impotentie; dit is bij mannen een van de eerste tekenen.

Herstel lichamelijke gevolgen anorexia nervosa
Veel van deze lichamelijke gevolgen herstellen zich wanneer iemand weer een normaal gewicht krijgt en wordt  gestopt met braken en laxeren. In de meeste gevallen komt ook de menstruatie terug. De aantasting van het glazuur en botontkalking zijn helaas van blijvende aard. Soms houdt iemand na langdurig en extreem gebruik van laxeermiddelen klachten aan darmen en maag.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply