Werk

Eetstoornis anders gespecificeerd

26 juli 2017
Pagina - Eetstoornis anders gespecificeerd - Yvette voor Jou - Hulp bij eetstoornissen

Een grote groep mensen heeft last van deze eetstoornis. Je voldoet niet alle criteria van anorexia, boulimia of de eetbuistoornis, maar desondanks staat je leven nog altijd volledig in het teken van (denken aan) eten, niet eten, compenseren, angst en controle. Met diverse lichamelijke, psychische en sociale gevolgen.

Wat is een Anders gespecificeerde voedings- of eetstoornis?

Deze eetstoornis heeft de symptomen van bijvoorbeeld anorexia, boulimia of de eetbuistoornis (BED) maar ‘voldoet’ niet helemaal aan de criteria van deze eetstoornissen. Voorheen viel deze categorie onder eetstoornis NAO, maar sinds de DSM-5 heet deze eetstoornis anders. Bij elke eetstoornis draait je leven om eten en niet eten en deze obsessieve gedachten gaan gepaard met een allesoverheersende angst om dik te worden of te blijven.

Van de eetstoornis ‘andere gespecificeerde’ is bijvoorbeeld sprake als:

  • Je aan alle criteria van anorexia nervosa voldoet, maar jouw gewicht, ondanks gewichtsverlies, binnen de normale grenzen valt;
  • Je aan alle criteria van boulimia nervosa voldoet, maar de eetbuien en het compensatiegedrag zich gemiddeld minder dan één keer per week en/of gedurende minder dan drie maanden voordoen;
  • Je herhaaldelijk purgeert om het lichaamsgewicht of de lichaamsvorm te beïnvloeden (zoals het opwekken van braken, misbruik van laxeermiddelen of andere medicijnen) zonder dat sprake is van eetbuien.
  • Er herhaalde episoden zijn met nachtelijk eten, die zich uiten in eten na het ‘s nachts ontwaken of in een overdadige consumptie na de avondmaaltijd. De betrokkene is zich van het eten bewust en kan het zich herinneren. Het nachtelijke eten veroorzaakt significante lijdensdruk en/of beperkingen in het functioneren.

Even ernstig als andere eetstoornissen
Personen die niet in het specifieke ‘hokje’ anorexia of boulimia ‘passen’, kunnen net als hun omgeving, geneigd zijn de diagnose eetstoornis Andere gespecificeerd op te vatten alsof het ‘niet erg genoeg is’ of ‘geen echte eetstoornis’ betreft. Niets is minder waar: deze eetstoornis is net zo ernstig als de andere typen eetstoornissen, evenals de gevolgen ervan. In de praktijk is de scheidslijn tussen de verschillende eetstoornissen niet altijd scherp te trekken. Anorectische en boulimische periodes kunnen elkaar afwisselen, opvolgen of zelfs samengaan.

Hoe ontstaat eetstoornis Andere gespecificeerd?
Deze eetstoornis heeft evenals anorexia, boulimia en de eetbuistoornis (BED) verschillende oorzaken, zoals ‘aanleg’ in de persoonlijkheid, opvoeding, negatieve ervaringen, cultuur en media. Vaak is het zo dat een bepaalde gebeurtenis de emmer doet overlopen en maakt dat een eetstoornis zich openbaart of ontwikkelt.

Wat zijn de gevolgen?
Net als bij anorexia, boulimia en eetbuistoornis (BED) heeft de eetstoornis Andere gespecificeerde grote lichamelijke, psychische en sociale gevolgen.

Psychische en sociale gevolgen eetstoornis Anders gespecificeerd
Wie een eetstoornis heeft, voelt zich minderwaardig en onzeker; is vaak depressief en eenzaam. Na verloop van tijd kom je in een sociaal isolement, omdat je je niet meer goed voelt tussen anderen, jezelf niet de moeite waard vindt, onzeker bent of het fenomeen eten op alle mogelijk manieren probeert te ontwijken. Eenzaamheid is het gevolg.

Lichamelijke gevolgen eetstoornis Anders gespecificeerd

  • Door veelvuldig te braken kunnen je slokdarm en klieren (opgezwollen gezicht) geïrriteerd raken.
  • Tanden hebben ook te lijden onder overmatig overgeven. Zij worden aangetast door het maagzuur, dat tijdens het braken het tandglazuur aantast.
  • Een tekort aan ijzer (bloedarmoede), zout (uitdroging), mineralen (kalium), vitamines en eiwitten, komt zowel bij anorexia en boulimia voor. Een kaliumtekort kan zelfs levensgevaarlijk zijn, omdat het hartritmestoornissen en in het ergste geval een hartstilstand kan veroorzaken.
  • Botontkalking is een ander negatief effect.
  • Het gebruik van laxeermiddelen kan leiden tot uitdroging, luiheid of stilstand van de darmen, hevige buikpijn en obstipatie.

Herstel lichamelijke gevolgen eetstoornis Anders gespecificeerd
Veel van de lichamelijke gevolgen herstellen zich wanneer je weer voldoende gaat eten, stopt met braken en laxeren en een normaal gewicht krijgt. De aantasting van het glazuur en botontkalking zijn helaas van blijvende aard. In de meeste gevallen komt ook de menstruatie na verloop van tijd terug. Soms kan het zijn dat iemand na langdurig en extreem gebruik van laxeermiddelen klachten houdt aan darmen en maag.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply