Werk

Vergoedingen

15 juli 2017
Blog - Vergoedingen - Yvette voor Jou - Hulp bij eetstoornissen

Wanneer je hulp ontvangt, is het altijd prettig wanneer je hiervoor een (gedeeltelijke) tegemoetkoming kunt krijgen. Of jij hiervoor in aanmerking komt, kun je op deze pagina lezen. Kom je er niet uit? Dan hoor ik graag van je. 

Wordt psychomotorische therapie vergoed?

Het is mogelijk om psychomotorische therapie (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. 

1. Zorgverzekering:
Enkele verzekeraars vergoeden psychomotorisch therapie (PMT) volledig of gedeeltelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering. Je kunt hiervoor het beste contact opnemen met jouw zorgverzekeraar voor meer informatie met betrekking tot dit onderwerp. Het is belangrijk dat jouw zorgverzekeraar het netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) vermelden. Onder de FBV valt ook beroepsvereniging NVMPT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie) waarbij ik ben aangesloten. Ook ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Gezondheidszorg (NFG). Daar ben ik ingedeeld binnen de Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW). En tot slot sta ik geregistreerd bij koepelorganisatie RBCZ. 

Dit zijn mijn gegevens:
– Lidmaatschapsnummer NVPMT / FVB: 108970
– Lidmaatschapsnummer NFG: 8783

Voor een overzicht van de vergoedingen voor vaktherapie, waaronder ook psychomotorische therapie valt, van de verschillende zorgverzekeraars in 2021 kun je ook deze link raadplegen.

Wil je meer weten over de FVB of heb je vragen over vaktherapie, neem dan een kijkje op deze website.
Wil je meer weten over de NFG, neem dan een kijkje op deze website.

2. PGB voor jongeren onder de 18 jaar
Indien een gemeente vaktherapie niet heeft ingekocht als Jeugdzorg in haar verzorgingsgebied, dan is het mogelijk dat de ouder(s) / verzorger(s) bij de gemeente van hun woonplaats een PGB (Persoons Gebonden Budget) aanvraagt. Een huisarts of kinderarts moet dan wel vaktherapie indiceren als noodzakelijke behandeling. Vanuit dit PGB wordt bij het afgeven van een beschikking het PMT-traject binnen Yvette voor Jou vervolgens betaald. Kijk voor meer informatie op deze website. Tevens zal ik jullie ondersteunen binnen deze aanvraagprocedure, omdat ik hiervoor o.a. een zorg- en budgetplan moet aanleveren. Wanneer ik denk dat het aanvragen van een PGB wenselijk en mogelijk is, zal ik dit aangeven.

3. DBC (Diagnose Behandel Combinatie)
Een DBC mag geopend worden door iemand die is opgenomen in het BIG-register en bevoegd en bekwaam is om patiënten te classificeren volgens de systematiek DSM-V. Dit wordt dan de hoofdbehandelaar genoemd. Het gaat hierbij bv. om 
erkende psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters. Mocht er dus een lopende behandeling zijn bij een erkende behandelaar waarbij er een DBC voor het kind is geopend, kan behandeling binnen Yvette voor Jou worden opgenomen in de lopende DBC. Dit wordt op die wijze verantwoord aan de zorgverzekeraar. Het is echter wel zo dat de mogelijkheid tot inzetbaarheid van een GZ-vaktherapeut per zorgverzekeraar verschilt. Het is dus belangrijk om dit samen goed uit te zoeken. 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply